بوشهر اطلاعات ساختمان های در حال ساخت بوشهر

با خرید اشتراک اطلاعات ساختمان های بوشهر،چه مشخصاتی را دریافت می کنید؟

  • ۲۰۰ پروژه اولیه – نام مدیر پروژه – تعداد طبقات پروژه – آدرس دقیق پروژه – شماره همراه مدیر پروژه – مرحله ساخت پروژه – متراژ پروژه – تعداد واحد – کاربری(مسکونی،تجاری،اداری) – تاریخ به روز رسانی و بازدید