پوزه های قم اطلاعات ساختمان های در حال ساخت قم

با خرید اشتراک اطلاعات ساختمان های قم،چه مشخصاتی را دریافت می کنید؟

  • ۲۰۰ پروژه اولیه – نام مدیر پروژه – تعداد طبقات پروژه – آدرس دقیق پروژه – شماره همراه مدیر پروژه – مرحله ساخت پروژه – متراژ پروژه – تعداد واحد- کاربری(مسکونی،تجاری،اداری) – تاریخ به روز رسانی و بازدید