لرستان اطلاعات ساختمان های در حال ساخت لرستان

با خرید اشتراک اطلاعات ساختمان های لرستان،چه مشخصاتی را دریافت می کنید؟

  • ۲۰۰ پروژه اولیه – نام مدیر پروژه – تعداد طبقات پروژه – آدرس دقیق پروژه – شماره همراه مدیر پروژه – مرحله ساخت پروژه – متراژ پروژه – تعداد واحد – کاربری(مسکونی،تجاری،اداری) -تاریخ به روز رسانی و بازدید