مرکزی اطلاعات ساختمان های در حال ساخت مرکزی

با خرید اشتراک اطلاعات ساختمان های مرکزی،چه مشخصاتی را دریافت می کنید؟

  • ۲۰۰ پروژه اولیه – نام مدیر پروژه -تعداد طبقات پروژه – آدرس دقیق پروژه – شماره همراه مدیر پروژه – مرحله ساخت پروژه – متراژ پروژه -تعداد واحد – کاربری(مسکونی،تجاری،اداری)- تاریخ به روز رسانی و بازدید