پروژه های کشوری اطلاعات ساختمان های در حال ساخت کشوری

با خرید اشتراک اطلاعات ساختمان های کشور،چه مشخصاتی را دریافت می کنید؟

  • ۱۷۰۰ پروژه – نام مدیر پروژه -تعداد طبقات پروژه -آدرس دقیق پروژه – شماره همراه مدیر پروژه – مرحله ساخت پروژه -متراژ پروژه – تعداد واحد – کاربری(مسکونی،تجاری،اداری) – تاریخ به روز رسانی و بازدید