دمو بانک اطلاعاتی نوین آرتا بانک اطلاعاتی دمو گسترش آرتا

مشخصات دموی اطلاعات ساختمان های در حال ساخت نوین آرتا

  • ۶۸ پروژه
  • نام مدیر پروژه
  • تعداد طبقات پروژه
  • آدرس دقیق پروژه
  • شماره همراه مدیر پروژه
  • مرحله ساخت پروژه
  • متراژ پروژه
  • تعداد واحد
  • کاربری(مسکونی،تجاری،اداری)
  • تاریخ به روز رسانی و بازدید